Sådan kommer man med i ordningen

Sådan kommer man med i ordningenFor at blive tilmeldt Specialtandplejen skal man være visiteret hertil. Visitation sker efter en faglig bedømmelse af borgerens evne og mulighed for at benytte de øvrige tandplejetilbud. Henvisning kan f.eks. ske fra egen læge, tandlæge eller sygepleje- og pædagogisk personale. Herefter indkaldes patienten til en tandlægefaglig vurdering på Specialtandklinikken.

Blanket: Henvisning til Specialtandplejen.

De borgere, der bliver tilbudt specialtandpleje, vil have vanskeligt eller umuligt ved at benytte tandpleje hos privatpraktiserende tandlæger. Borgernes funktionsnedsættelse kan være både fysisk og psykisk, og vil typisk være varig. Der behandles eksempelvis borgere med: autisme, sindslidelser, cerebral parese, hjerneskade, udviklingshæmning, Parkinsons sygdom og sklerose.

Personer, der principielt godt kunne benytte de eksisterende tandplejetilbud men som af sociale eller andre grunde – fx tandlægeangst – har valgt tandplejetilbuddet fra, er ikke omfattet.

Hvis der efterfølgende sker ændringer i en borgers situation, kan han/hun blive udvisiteret af specialtandplejen. I visse tilfælde kan patienter, der i en periode har hørt ind under specialtandplejeordningen, af kommunen blive visiteret til behandling i omsorgstandplejeordningen.

Man kan som borger/patient [i henhold til lov nr. 706 af 25. juni 2010, §5] klage til Patientombuddet over kommunens afgørelse: med hensyn til om man er omfattet af reglerne om specialtandpleje; -med hensyn til egenbetalingen; -med hensyn til omfanget af specialtandpleje.