Pris og egenbetaling

Pris og egenbetaling i specialtandplejenFor voksne er der egenbetaling for at benytte Specialtandplejen. For 2020 er dette beløb fastsat til maksimalt 2.010 kr. årligt pr. patient. Egenbetalingen pristalsreguleres hvert år. Børn og unge under 18 år behandles gratis i Specialtandplejen.

Borgere, der er tilmeldt ordningen, skal betale egenbetalingen men skal ikke der udover betale for selve tandbehandlingen. Der ydes ikke kørselsgodtgørelse til og fra klinikken.

Hvis en borger er tilmeldt specialtandplejeordningen kan han/hun ikke samtidig modtage tilskud til tandbehandling fra Tandlægeoverenskomsten. Det er frivilligt at være med i specialtandplejeordningen, og man kan til hver en tid melde sig ud.