Hvad er specialtandpleje?

Hvad er specialtandpleje?Specialtandplejen er et tilbud om forebyggende og behandlende tandpleje for børn og voksne med nedsat funktionalitet.

Denne kan defineres ved, at disse personer ingen mulighed har for at benytte de traditionelle tilbud i børne– og ungdomstandpleje, den almindelige voksentandpleje eller i den kommunale omsorgstandpleje.

Den typiske målgruppe for Specialtandplejen er udviklingshæmmede og sindslidende med nedsat funktionsevne. Specialtandplejen kan også være det rette tilbud for hårdt ramte sclerosepatienter, spastikere, autister, personer med Parkinsons sygdom m.fl.

Specialtandplejeordningerne tilbyder derfor opsøgende, regelmæssig og forebyggende tandpleje. I en række tilfælde sker behandling under generel anæstesi (helbedøvelse).

Formålet med specialtandplejen er:

  • at sikre borgeren så god tyggefunktion som muligt
  • at holde borgeren smertefri
  • og at give den enkelte borger mulighed for at opretholde sit selvværd og sociale kontakter.


Behandlingsmæssigt
omfatter specialtandplejen derfor primært nødvendige istandsættelser af tandsættet.

Behandling udføres af personale fra den kommunale tandpleje.

Behandling foregår ved:
Specialtandplejen
Sygehusvej 6
6000 Kolding
Telefon 79 79 90 00
E-mail: tand@kolding.dk (sikker e-mailadresse)

Den væsentligste lovgivning vedr. specialtandpleje er:

 

Det er frivilligt, om man ønsker at (søge om at) blive visiteret til ordningen. Hvis man er visiteret til specialtandplejen kan man ikke samtidig få tilskud til tandbehandling fra Danske Regioner (den offentlige sygesikring).