Behandlinger

Behandlinger i specialtandplejenSpecialtandplejen er:

  • Forebyggende og vedligeholdende tandpleje
  • Afhjælpning af smerter
  • Behandling af funktionsforstyrrelser og sygdomme i tænder, mund og kæber
  • Behandling baseret på realistiske behandlingsbehov
  • Undervisning i, hvordan mund, tænder og proteser plejes korrekt.

Fordelene for borgeren ved behandlingen skal klart overstige ulemperne. Der kan tilbydes større behandlinger, hvis borgerens almentilstand og hygiejne er velegnet.

De mest almindelige behandlinger i specialtandplejen er: undersøgelse, tandrensning, fyldninger, protesekorrektioner, protesereparationer og tandudtrækning.

Behandlingsmæssigt omfatter specialtandplejen derfor primært nødvendige istandsættelser af tandsættet. Behandlingerne kan efter behov udføres under generel anæstesi (helbedøvelse).

Behandlingen foregår i en helt moderne klinik i Bramdrupdam. Klinikken er handicapvenlig, og personalet har stor erfaring i at tilrettelægge og gennemføre en behandling, der tager udgangspunkt i patientens handicap og personlige ønsker.

Alle behandlinger i specialtandplejen udføres med særlig hensyntagen til, at patienterne har punktionsnedsættelser. Behandlingerne udføres af særligt uddannet tandplejepersonale. Der er ikke fritvalgsordning mht. behandlere.