Specialtandpleje

Specialtandpleje er et specialiseret tandplejetilbud til børn og voksne med så store funktionsnedsættelser, at de ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Hvad er specialtandpleje?

Specialtandpleje er et specialiseret tandplejetilbud til børn og voksne med så store funktionsnedsættelser, at de ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud hos praktiserende tandlæger, omsorgstandplejen eller børnetandplejen.

En tidlig og forebyggende indsats
Specialtandplejen arbejder for en tidlig og forebyggende indsats overfor sygdomme i tand-, mund- og kæberegionen.

Specialtandplejen vil meget gerne kontaktes med henblik på at komme ud til sygehuse, bosteder, støttecentre, specialskoler, patientforeninger m.m. for at fortælle om vores tilbud. Kontakt Specialtandplejen og aftal et besøg – eller rekvirer os til en foredragsaften eller temadag.

Behandlinger i specialtandplejen
I specialtandplejen har man krav på at få samme behandlingsformer, som kommunal børne- og ungetandpleje eller private tandlægepraksisser tilbyder.

Behandlingerne i specialtandplejen omfatter primært nødvendige istandsættelser af tandsættet. Læs mere om behandlingerne i specialtandplejen.

Hvor kan man blive behandlet og hvem foretager behandlingen?
Behandlingerne udføres af særligt trænet personale på en helt moderne klinik i Sundhedscentret.

Den væsentligste lovgivning vedr. specialtandpleje er:

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Tandplejeinformations nyhedsbrev

Brevkasse

'Spørg Johan' og få svar.