Sådan kommer man med i ordningen

Sådan kommer du med i omsorgstandpleje-ordningen

Omsorgstandpleje skal du visiteres til

Kommunens rådgiver visiterer til omsorgstandpleje, hvilket sker efter en konkret, individuel og begrundet helhedsvurdering. For at du kan komme med i ordningen, er der to kriterier, som begge skal være opfyldt.

 

 

 

 

Kriterierne er beskrevet på følgende måde:

  • Personer med funktionstab i bredeste forstand. Det betyder, at funktionstabet kan være såvel fysisk som psykisk betinget, eller det kan være en kombination heraf.
  • Personer med en egenomsorgsevne, der er så begrænset, at øvrige eksisterende tandplejeordninger ikke kan benyttes, trods behov.

Hvis du bliver visiteret til omsorgstandpleje, og der sker ændringer i din situation, kan rådgiveren i samråd med tandlægen udvisitere dig af omsorgstandplejen.

 

 

Man kan som borger/patient [i henhold til lov nr. 706 af 25. juni 2010, §5] klage til Styrelsen for Patientsikkerhed over kommunens afgørelse: med hensyn til om man er omfattet af reglerne om omsorgstandpleje; -med hensyn til egenbetalingen; -med hensyn til omfanget af omsorgstandpleje. Læs mere her

 

Tilmelding
Hvis du ønsker at undersøge, om du kan komme med i ordningen om omsorgstandpleje kan du kontakte Senior- og Sundhedsrådgivningen.