Omsorgstandpleje

Sådan kommer man med i ordningen.

Sådan kommer man med i ordningen

Man skal visiteres til omsorgstandpleje
Det er kommunens visitatorer, der visiterer til omsorgstandpleje. De vurderer behovet for omsorgstandpleje / tandpleje i hjemmet på samme måde, som de vurderer behov for fx hjemmehjælp og hjemmesygepleje. Visitators vurdering er en helhedsvurdering, der er konkret, individuel og begrundet.

For at blive visiteret til omsorgstandpleje, er der to kriterier, som begge skal være opfyldt:

  • Personer med funktionstab i bredeste forstand. Det betyder, at funktionstabet kan være såvel fysisk og psykisk betinget, eller det kan være en kombination heraf.
  • Personer med en egenomsorgsevne, der er så begrænset, at øvrige eksisterende tandplejeordninger ikke kan benyttes, trods behov.

Hvis der efterfølgende sker ændringer i en borgers situation, kan han/hun blive udvisiteret af omsorgstandplejen.

Hvis man ønsker at undersøge, om man kan komme med i omsorgstandpleje-ordningen kan man kontakte Senior- og Sundhedsrådgivningen, Domhusgade 22, 6000 Kolding.

Omsorgstandpleje eller specialtandpleje?
I visse tilfælde kan patienter, der synes at høre ind under omsorgstandplejeordningen, af kommunen blive visiteret til behandling i specialtandplejeordningen. Læs mere om specialtandplejeordningen.

Klagemuligheder
Man kan som borger/patient [i henhold til LBK nr 995 af 14/06/2018] klage til Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere Patientombuddet) over kommunens afgørelse. Man kan klage over:

  • om man er omfattet af reglerne om omsorgstandpleje
  • egenbetalingen
  • omfanget af omsorgstandpleje.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Tandplejeinformations nyhedsbrev

Brevkasse

'Spørg Johan' og få svar.