Nødbehandling

NødbehandlingHvis en borger, der er visiteret til omsorgstandplejen, får brug for nødbehandling (dvs. ikke akut behandlingsbehov) uden for den kommunale tandplejes almindelige åbningstid, kan man kontakte Tandlægevagten i Region Syddanmark.

Tandlægevagten i Region Syddanmark kan benyttes i det omfang borgeren kan transporteres til Tandlægevagten i Esbjerg eller Odense.

Ring for aftale på tlf. 65 41 45 51 (lørdage/søndage og helligdage fra 09.00 – 12.00). Du kan se mere om Region Syddanmarks Tandlægevagt her .

Akut nødbehandlingsbehov uden for tandlægevagtens åbningstid
Hvis borgeren har et akut behov for tandbehandling, og der ikke er mulighed for at benytte en af de ovennævnte nødbehandlingsmuligheder, må borgerens egen læge eller vagtlægen tilkaldes.